לי זוהר, לב שומרי, מירב גרומר גבע, צילום בן לאון

|